EnviChem

Konsultantske usluge iz oblasti zaštite životne sredine

Obaveštenje o godišnjem upisu hemikalija u Registar hemikalija

15. 1. 2018.

Podsećamo Vas da do 31. marta tekuće godine, uvoznici, proizvodjači i dalji korisnici hemikalija imajuobavezu podnošenja prijave radi upisa hemikalija u Registar hemikalija koje su stavljene u promet u prethodnoj godini.

Prijava se podnosi Ministarstvu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Dosije o hemikaliji se dostavlja u štampanom, odnosno elektronskom obliku i mora imati potpis odgovornog lica i pečat, odnosno kvalifikovani elektronski potpis.

U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 25/15) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi savetnika za hemikalije.

U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 25/15) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE.

Srbija dobila zasebno Ministarstvo zaštite životne sredine nakon deset godina

30. 6. 2017.

Nova Vlada Srbije će imati zasebno Ministarstvo zaštite životne sredine koje će voditi Goran Trivan, dosadašnji gradski sekretar za zaštitu životne sredine gradske uprave Beograda. 

Resor zaštite životne sredine je izdvojen iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. U vladama posle 2000. godine resor zaštite životne sredine je radio u okviru drugih ministarstava, a kao samostalno ministarstvo postojalo je samo u vladi Vojislava Koštunice 2007-08.

Novo ministarstvo je nadležno za inspekciju, sistem zaštite i unapređenja životne sredine uključujući prekogranična zagađenja i klimatske promene, zaštitu životne sredine u prostornom planiranju i izgradnji, zaštitu od velikih hemijskih udesa, buke i vibracija, jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja i upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom i odobravaće prekogranični promet otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta.

Ministarstvo zaštite životne sredine će biti nadležno i za sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je do sada radilo sa pregovaračkim timom na pripremi pregovora i akcionog plana za poglavlje 27 u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji koje još nije otvoreno. Evropska komisija je ocenila da Srbija nije uskladila svoje zakonodavstvo sa propisima i standardima EU.

Očekuje se da će izdvajanje zaštite životne sredine u zasebno Ministarstvo doprineti bržoj implementaciji EU standarda iz ove oblasti.

Usaglašavanje sa EU uredbom o biocidima

16. juni 2017.

Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS u saradnji sa Odeljenjem za hemikalije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, organizovalo je seminar "Planovi za usaglašavanje nacionalnih propisa kojima se uređuju biocidni proizvodi i priprema industrije za implementaciju EU Uredbe o biocidnim proizvodima" namenjen privrednim subjektima koji stavljaju u promet i koriste biocidne proizvode.

Cilj seminara je bio da se privredni subjekti upoznaju sa planovima ministarstva da se nacionalno zakonodavstvo u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima usaglasi sa EU Uredbom o biocidnim proizvodima, kao i sa procedurama koje će biti predmet novog Zakona o biocidnim proizvodima na osnovu kojih će industrija biocidnih proizvoda započeti pripreme za primenu Uredbe, odnosno integraciju u jedinstveno tržište EU.

To je bila prilika da se privredni subjekti koji stavljaju u promet i koriste biocidne proizvode podsete šta su obaveze koje proizilaze iz procesa pridruživanja EU, kao i da se informišu o mehanizmima koji mogu da olakšaju taj proces, a sve da bi predpristupni period što bolje iskoristili za pripremu za implementaciju Uredbe o biocidnim proizvodima.

Seminar je organizovan u okviru bilateralnog projekta "Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji" koji ministarstvo sprovodi u saradnji sa Švedskom agencijom za hemikalije (KemI). Pored KemI eksperata prisustvovao je i predstavnik nadležnog organa za upravljanje biocidnim proizvodima iz Slovenije i stalni savetnik na Tvining projektu koji ministarstvo realizuje u saradnji sa Slovenačkim Biroom za hemikalije i Austrijskom agencijom za zaštitu životne sredine.

 

Izvor: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=22982

1 Sledeća >>