EnviChem

Konsultantske usluge iz oblasti zaštite životne sredine

Usaglašavanje sa EU uredbom o biocidima

16. juni 2017.

Udruženje za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS u saradnji sa Odeljenjem za hemikalije Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, organizovalo je seminar "Planovi za usaglašavanje nacionalnih propisa kojima se uređuju biocidni proizvodi i priprema industrije za implementaciju EU Uredbe o biocidnim proizvodima" namenjen privrednim subjektima koji stavljaju u promet i koriste biocidne proizvode.

Cilj seminara je bio da se privredni subjekti upoznaju sa planovima ministarstva da se nacionalno zakonodavstvo u oblasti upravljanja biocidnim proizvodima usaglasi sa EU Uredbom o biocidnim proizvodima, kao i sa procedurama koje će biti predmet novog Zakona o biocidnim proizvodima na osnovu kojih će industrija biocidnih proizvoda započeti pripreme za primenu Uredbe, odnosno integraciju u jedinstveno tržište EU.

To je bila prilika da se privredni subjekti koji stavljaju u promet i koriste biocidne proizvode podsete šta su obaveze koje proizilaze iz procesa pridruživanja EU, kao i da se informišu o mehanizmima koji mogu da olakšaju taj proces, a sve da bi predpristupni period što bolje iskoristili za pripremu za implementaciju Uredbe o biocidnim proizvodima.

Seminar je organizovan u okviru bilateralnog projekta "Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji" koji ministarstvo sprovodi u saradnji sa Švedskom agencijom za hemikalije (KemI). Pored KemI eksperata prisustvovao je i predstavnik nadležnog organa za upravljanje biocidnim proizvodima iz Slovenije i stalni savetnik na Tvining projektu koji ministarstvo realizuje u saradnji sa Slovenačkim Biroom za hemikalije i Austrijskom agencijom za zaštitu životne sredine.

 

Izvor: http://www.pks.rs/Vesti.aspx?IDVestiDogadjaji=22982

Obaveštenje o godišnjem upisu hemikalija u Registar hemikalija

15. januar 2017.

Podsećamo Vas da do 31. marta tekuće godine,uvoznici, proizvodjači i dalji korisnici hemikalija imajuobavezu podnošenja prijave radi upisa hemikalija u Registar hemikalija koje su stavljene u promet u prethodnoj godini.

Prijava se podnosi Ministarstvu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Dosije o hemikaliji se dostavlja u štampanom, odnosno elektronskom obliku i mora imati potpis odgovornog lica i pečat, odnosno kvalifikovani elektronski potpis.

U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 25/15) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi savetnika za hemikalije.

U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09, 88/10 i 25/15) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE.

Stupila na snagu dopunjena Lista kandidata supstanci za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost

22. juni 2016.

Danas je u Službenom glasniku broj 58/16 objavljena nova Lista kandidata za Listu supstanci koje izazivaju zabrinutost. Listu možete preuzeti na web stranici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine http://www.eko.minpolj.gov.rs/dokumenti/?wpfb_cat=80#wpfb-cat-80

Podnošenje prijave radi upisa hemikalija u Registar hemikalija

19. februar 2016.

Podsećamo Vas da do 31. marta tekuće godine,uvoznici, proizvodjači i dalji korisnici hemikalija imajuobavezu podnošenja prijave radi upisa hemikalija u Registar hemikalija koje su stavljene u promet u prethodnoj godini.

Prijava se podnosi Ministarstvu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine. Dosije o hemikaliji se dostavlja u štampanom, odnosno elektronskom obliku i mora imati potpis odgovornog lica i pečat, odnosno kvalifikovani elektronski potpis.

U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi savetnika za hemikalije.

U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi SAVETNIKA ZA HEMIKALIJE.

Usvojene izmene i dopune Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima

10. mart 2015.

Poslanici Skupštine Republike Srbije su ove nedelje usvojili, izmedju ostalih propisa iz oblasti zaštite životne sredine, i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima.

Usvojenim izmenama su jasno precizirane nadležnosti sanitarne, tržišne i inspekcije zaštite životne sredine za obavljanje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem Zakona o hemikalijama, a što bi trebalo da tu kontrolu učiniti efikasnijom i svrsishodnijom. Izmene zakona o biocidnim proizvodima takođe su usmerene na reviziju naknada i taksi, kao i jasno razgraničenje nadležnosti različitih sektora inspekcije.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine

Obaveštenje o godišnjem upisu hemikalija u Registar hemikalija

23. februar 2015.

Podsećamo Vas da do 31. marta tekuće godine, uvoznici, proizvodjači i dalji korisnici hemikalija imaju obavezu podnošenja prijave radi upisa hemikalija u Registar hemikalija koje su stavljene u promet u prethodnoj godini.

U Registar hemikalija upisuju se hemikalije koje se proizvode ili uvoze na tržište Republike Srbije. U Registar se ne prijavljuju hemikalije stavljene u promet u količini od najviše 100kg na godišnjem nivou. Izuzetno, ukoliko je hemikalija smeša koja sadrži supstancu koja izaziva zabrinutost, ne prijavljuje se ako je stavljena u promet u količini od najviše 10kg godišnje, odnosno ako je hemikalija supstanca koja izaziva zabrinutost, ne prijavljuje se ako je stavljena u promet u količini najvise 1kg godišnje.

Prijava se podnosi Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Dosije o hemikaliji se dostavlja u štampanom, odnosno elektronskom obliku i mora imati potpis odgovornog lica i pečat, odnosno kvalifikovani elektronski potpis.

U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi savetnika za hemikalije.

Obaveze privrednika prema novim propisima o hemikalijama

11. decembar 2014.

Planiranim izmenama Pravilnika o Registru hemikalija privredni subjekti, proizvođači, uvoznici i dalji korisnici, imaće obavezu da dostave Dosije o hemikaliji za supstancu koja izaziva zabrinutost ili za smešu koja sadrži tu supstancu, a koja je stavljena u promet na tržištu Republike Srbije.
Kako bi se privredni subjekti upoznali sa obavezama koje iz tih promena proističu, u 
Privrednoj komori Srbije organizovan je seminar, pripremljen u saradnji našeg Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i Švedske agencije za hemikalije (KemI) u okviru zajedničkog projekta „Upravljanje rizikom od hemikalija u Srbiji“.

Obaveštenje o godišnjem upisu hemikalija u Registar hemikalija

3.mart 2014.

Podsećamo Vas da do 31. marta tekuće godine, uvoznici, proizvodjači i dalji korisnici hemikalija imaju obavezu podnošenja prijave radi upisa hemikalija u Registar hemikalija koje su stavljene u promet u prethodnoj godini.

Prijava se podnosi Ministarstvu za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine. Dosije o hemikaliji se dostavlja u štampanom, odnosno elektronskom obliku i mora imati potpis odgovornog lica i pečat, odnosno kvalifikovani elektronski potpis.

U skladu sa Zakonom o hemikalijama („Službeni glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10) snabdevač opasnih hemikalija tj. pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije dužan je da obezbedi savetnika za hemikalije.

 

Otkrivene opasne igračke u dečijim prodavnicama

5. februar 2014.

U tržnim centrima, ali i u brendiranim trgovinama prodaju slagalice, gormite, dinosauruse, koji privlače mališane, ali mogu da i da ih truju, kako piše Blic.

U svakoj od tih prodavnica prodaju penaste “eva slagalice” (Sun Ta Toys). Evropski sistem “Rapex” je čak 27 puta upozorio da su opasne zbog hemijskog sastava. Koštaju od 650 do 990 dinara. Osim toga, u prodavnicama igračaka su gumene patkice, bez ikakve deklaracije, koje su u Evropi zabranjene već tri godine. U prodaji su i magnetne pecaljke raznih proizvođača, na koje evropski centar “Rapex” upozorava da mogu da povrede decu i da mališani lako mogu da progutaju magnet. Obilaskom prodavnica za decu otkriven je i telefon “helo Kiti”, koji je povučen iz prodaje u Holandiji; policijski autić na baterije koji može da uguši dete; mekane lopte „soft balls“ sa hemijskom supstancom koja je zabranjena za upotrebu u dečijim igračkama; tri modela kolica za lutke koje mogu da povrede dete; skutere bez deklaracije identične onima koji su iz Evrope povučeni zbog teških Toys (1)povreda i stoličicu za hranjenje koja svira kada se na nju sedne, a koja je u Evropi označena kao rizična.

U jednoj radnji prodavačica je novinarima ponudila pištolj sa sapunicom, za koji je “Rapex” upozorio da dete može da zarazi stafilokokama. Izvukla ga je ispod tezge tek kada su novinari pitali da li možda ima tu igračku.

– Nijedna služba nije zadužena da kontroliše bezbednost robe koja se uvozi, pa opasne igračke bez kontrole stižu do rafova. Tržišna inspekcija nažalost ne reaguje. Često roditelji prijavljuju u kojim se prodavnicama nalaze opasne igračke – kaže Goran Papović, predsednik Udruženja za zaštitu potrošača.

Izvor: Blic